Pri pokretanju, G6CAD može provjeriti postoji li nova inačica softvera. Pri provjeri G6CAD se internetom spaja na službene Web stranice i preuzima informaciju o najnovijoj inačici.Nakon prikazivanja poruke, korisnik može odrediti kako će se G6CAD ubuduće odnositi prema automatskoj provjeri nove inačice:


Ponoviti ovu poruku

 Ista poruka će biti prikazana pri svakom pokretanju softvera G6CAD.

Prikazati poruku tek za novu inačicu

G6CAD i dalje provjerava nove inačice, no poruka će biti prikazana tek pri objavi sljedeće nove inačice.

Više ne prikazivati informacije o novim inačicama

G6CAD više se ne spaja na internet te više ne provjerava nove inačice.