GeoMIR6 - softver za geodetska računanja


GeoMIR6 nastavlja tradiciju geodetskih računskih softvera  – pri čemu je u potpunosti prerađen, pročišćen te kompiliran za suvremene Windows operativne sustave.


Formulari za pregled i obradu podataka dostupni su iz plutajućih i stalnih formulara na osnovnom nivou programa, odabirom stajališta iz formulara te posebnim formularima izvan glavnog nivoa softvera.


Softver pruža sve klasične računske operacije proširene suvremenim matematičkim modelom prema Gauss-ovoj teoriji najmanjih kvadrata. Isti omogućava računanje izjednačenja mreže sa izjednačenjem koordinata i mjerenja te statističkom prikazom pogrešaka i popravaka izračunatih koordinata i polaznih mjerenja. Matematička točnost i preciznost je veća u odnosu na softvere, koji su razvijeni na dotNET platformi (C#, VisualBasic).


Podrška za kodirano mjerenje koju pruža GeoMIR6 je jedinstvena na tržištu, pogotovo ako se gleda fleksibilnost stvaranja tema kodiranja te njihovo povezivanje i integriranje za ispis. Korisnik je u stanju do detalja kreirati izgled kodiranog objekta pri prebacivanju u G6CAD.


Ove upute detaljno objašnjavaju svako dio softvera zasebno - mnoštvom slika i primjera. Svi primjeri preuzeti su iz "220016 - predmet nula" pokaznog predmeta, koji je sastavni dio instalacije.


Autor softvera i nosilac autorskih prava za GeoMIR6:


geomir.software, vl. Miroslav Mareković

PDV ID: ATU50274705


Adresa:

Römerfeld 11/1

5231 Schalchen

Austrija


Kontakt:

Telefon:

+ 385 1 3535 045

Mobil, WhatsApp:

+385 97 6790743

Viber:

+43 664 4887943

Elektronska pošta

kontakt@geomir.software

 


Najnovije o GeoMIR programskim rješenjima na službenim internet stranicama.

Kronologija razvoja dostupna je u Kronologija odjeljku.


Uvijek aktualna online verzija ove upute dostupna je na ovoj poveznici.