Presjeci Novih poligona i postojećih DKP čestica predviđeni su kao analiza podataka pri izradi elaborata.


Prije pokretanja naredbe, potrebno je stvoriti poligone vrste "Kat. Čestice - novo stanje", pri čemu je dovoljno poštivati tehničke specifikacije za izradu DGE po pitanju slojeva i blokova. Stvaranje poligona ovim načinom je ujedno i topološka kontrola podataka prije uvoza u SDGE, jer tamo korišteni algoritmi za stvaranje poligona mogu se razlikovati samo u detaljima od algoritma u G6CAD softveru.


Nakon pokretanja naredbe, potrebno je odabrati "Kat. Čestice - novo stanje" iz padajuće liste:Ukoliko su presjeci pronađeni, automatski se stvara CSV datoteka u mapi gdje se nalazi crtež.Klikom na poveznicu otvara se datoteka u za to predviđenom softveru: