Sve naredbe sadržane u proširenoj verziji softvera G6CAD dostupne su iz ovog odjeljka.


Skup naredbi koje povezuju CAD sadržaj sa GIS funkcionalnošću, u potpunosti integrirane u G6CAD softver:


Prostorne analize

Vizualiziranje čestica i zgrada - prikaz odabranih čestica i zgrada u GIS pregledniku, uz prikaz svih GML atributa uključujući posjednike.

Vizualiziranje poligona čestica

Pročišćavanje geometrije poligona - ukoliko se pojavi pogreška pri polaznom poligonu za prostorne analize, ovom naredbom je vrši "Cleanup" poligona.


Stvaranje GIS objekata

Izvoz GIS objekata u Shape

Promjena GIS atributa

Obrada definicija GIS temaOstale naredbe:


Konverzija i uvoz oblaka točaka


Terminologija:


"GIS Atribut" ("Feature" prema GIS rječniku), služi za razlikovanje G6CAD razlikuje CAD elemente Atribute blokova i atribute vezane uz neki GIS objekt ("Feature").

"Atributni blok" dodjeljuje GIS atribute CAD elementima crteža, jer CAD ne sadrži linijske elemente koji objedinjuju geometriju i atribute.