Naredbom se odabrane katastarske čestice vizualiziraju poligonima prema definiciji iz uvezenih (OSS-GML).ZIP datoteka.


Nakon pokretanja naredbe, potrebno je odabrati katastarske čestice.U formularu je moguće odrediti pomak inicijalnih poligona čestica:

  • pomak = 0: vizualiziranje poligona čestice u izvornom obliku
  • pomak < 0: vizualiziranje poligona čestice s unesenim pomakom prema unutra
  • pomak > 0: vizualiziranje poligona čestice s unesenim pomakom prema van


Spojiti čestice u jedinstveni poligon - za odabrane čestice neće biti vizualizirani pojedinačni poligoni, već jedan poligon koji topološki obuhvaća sve odabrane čestice. Preduvjet je da čestice budu grupirane zajedno.


Vizualiziranje čestica vrši se zatvorenom elementom LwPolyline u navedenom sloju.