G6+CAD

Integrirana geodetska / CAD / GIS platforma

Predstavlja novu generaciju iz GeoMIR serije softvera – G6+CAD koji se sastoji od geodetskog softvera GeoMIR6 i CAD softvera G6CAD baziranog na Autodesk AutoCAD® OEM sučelju.

Powered by Autodesk AutoCAD® OEM

G6CAD (Powered by Autodesk AutoCAD® OEM)

G6CAD je nadasve jedinstven na našem tržištu jer implementira Autodesk AutoCAD® OEM kao sastavni dio softvera uz proširenja iz vlastitog razvoja.

Autodesk AutoCAD® OEM CAD razvojna platforma

AutoCAD® OEM CAD razvojna platforma pruža alate za izradu prilagođenih proizvoda temeljenih na AutoCAD® softveru za određena tržišta i za proširenje informacija o dizajnu na korisnike izvan tradicionalne CAD zajednice. Suglasnost za članstvo u OEM programu AutoCAD® je prepoznao G6CAD kao odličan projekt. Tijekom procesa dodjele suglasnosti, koji može potrajati i do pola godine, Autodesk procjenjuje može li doći do sukoba interesa sa nekom od njihovih vertikalnih aplikacija. Zahtjev za članstvo mora sadržavati i financijski plan te predviđenu cijenu budućeg softvera. Nakon dodjele suglasnosti, ista vrijedi samo za prijavljen projekt, te za svaki novi treba zatražiti novu suglasnost.

AutoCAD® OEM najbolje se može predstaviti usporedbom sa AutoCAD®-om rastavljenim na Lego kockice, koje se prema želji slažu i kombiniraju sa Lego kockicama iz vlastitog razvoja. Razvojni tim samostalno odlučuje koje kockice će biti upotrijebljene i kakva vrsta zaštite će biti korištena. Isti mora voditi računa o smjernicama i pravilima brendiranja softvera te o tome kako i gdje koristiti zaštićene nazive Autodesk i AutoCAD. Nakon što su sve potrebne kockice sjele na svoje mjesto, stvoren je novi CAD softver koji više nije AutoCAD®, već u našem slučaju G6CAD – krajnji korisnici nemaju ništa sa Autodeskom i ne smatraju se korisnicima AutoCAD-a. Licenciranje, prodaja i podrška u odgovornosti su autora novog softvera i ovlaštenih zastupnika.

Proširenja iz vlastitog razvoja

G6CAD se zasniva se proširenom i dotjeranom CAD modulu GeoMIR*Desktop softvera – popularnoj i u praksi provjerenoj AddIn aplikaciji za sve u Hrvatskoj korištene CAD platforme.

G6CAD je koncipiran tako da prati tijek izrade svih vrsta Geodetskih elaborata prema Tehničkim specifikacijama za geodetske elaborate, Tehničkim specifikacijama za izradu digitalnog katastarskog plana i grafičkog dijela digitalnog geodetskog elaborata, te Tehničkim specifikacijama za izradu geodetskih elaborata infrastrukture.

Uz dodavanje alata za izradu digitalnog modela reljefa i GIS funkcionalnost, G6CAD zaokružuje ponudu tj. cjelinu za ispunjavanje najzahtjevnijih geodetsko računskih zadatka kao i za potrebe ispunjavanje geodetske zadaće u praksi. Kako su opseg naredbi i mogućnosti softvera vrlo veliki, korištenje zahtijeva profesionalnu obuku.

Mogućnosti (izdvojeno):

  • Uvoz službenih podataka (OSS GML ZIP datoteka) – G6CAD učitava ZIP datoteku direktno, bez potrebe za prethodnom konverzijom u DXF, a time osim geografskih podataka, preuzima i knjižne podatke GML-a.
  • Preuzimanje slika sa DGU geoportala (od DOF 2011,…DOF 2020)
  • Uvoz podataka mjerenja – iz GeoMIR6 softvera ili koordinatne „.txt“ datoteke
  • Obrada i isporuka crteža prema sustavu SDGE , SKI i ostalim naručiteljima sukladno specifikacijama i pravilnicima za SDGE i SKI. Olakšana obrada i izvoz datoteka za potrebe katastra infrastrukture, te unos istih u SKI aplikaciju.
  • Izvoz podataka u standardne formate
  • Prikaz broja PL-a sa posjednicima i prikaz broja ZK, sa ispisom vlasnika u grafici, kao. Također je moguć ispis u Word – Posjedovnog lista i Excel – Identifikacije
  • Izrada prijavnog lista – analogno
  • Izrada potpisnih lista, poziva i obavijesti za stranke u postupku
  • Kontrola kvalitete spajanjem direktno na SDGE pomoću “SDGE REST API”
  • Stvaranje Digitalnog modela reljefa (DMR), kao i stvaranje profila, slojnica i izračun kubatura.