G6+CAD

Integrirana geodetska / CAD / GIS platforma

Predstavlja novu generaciju iz GeoMIR serije softvera – G6+CAD koji se sastoji od geodetskog softvera GeoMIR6 i CAD softvera G6CAD baziranog na Autodesk AutoCAD® OEM sučelju.

Powered by Autodesk AutoCAD® OEM

Galerija radionica i video instrukcija:

G6CAD radionice:
(tekstualni dio je sastavni dio uputa za korištenje)
Elaborat infrastrukture
Digitalni model reljefa

G6CAD video instrukcije:
  Slojnice
  Izrada profila bez DMR-a
  Oblak točaka