G6+CAD

Integrirana geodetska / CAD / GIS platforma

Predstavlja novu generaciju iz GeoMIR serije softvera – G6+CAD koji se sastoji od geodetskog softvera GeoMIR6 i CAD softvera G6CAD baziranog na Autodesk AutoCAD® OEM sučelju.

Powered by Autodesk AutoCAD® OEM

GeoMIR6 – geodetska računanja

GeoMIR6 nastavlja tradiciju geodetskih računskih softvera  – pri čemu je u potpunosti prerađen, pročišćen te kompiliran za suvremene Windows operativne sustave.

Podaci su podijeljeni na zasebne cjeline, takozvane „Predmetima“, gdje svaki predmet čini zasebnu bazu podataka. Takav pristup radu je pogotovo onda pogodan, kada se radi na većim područjima kroz duže vrijeme. Upravljanje predmetima je vrlo intuitivno i brzo, stoga je pogodno i za poslove gdje je snimano samo GNSS uređajem te nije potrebno računati koordinate.

Softver pruža sve klasične računske operacije proširene suvremenim matematičkim modelom prema Gaussovoj teoriji najmanjih kvadrata. Isti omogućava računanje izjednačenja mreže sa izjednačenjem koordinata i mjerenja te statističkom prikazom pogrešaka i popravaka izračunatih koordinata i polaznih mjerenja. Matematička točnost i preciznost je veća u odnosu na softvere, koji su razvijeni na dotNET platformi (C#, VisualBasic).

Podrška za kodirano mjerenje koju pruža GeoMIR6 je jedinstvena na tržištu, pogotovo ako se gleda fleksibilnost stvaranja tema kodiranja te njihovo povezivanje i integriranje za ispis. Korisnik je u stanju do detalja kreirati izgled kodiranog objekta pri prebacivanju u G6CAD.