Nadogradna – G6+CAD 2023 09.06

Nadogradna – G6+CAD 2023 09.06

Sadrži promjene u G6CAD softveru – unaprijeđena je kompatibilnost sa softverom podr. ureda DGU, uvedene su dvije nove naredbe te izvršena manja poboljšanja i ispravke.

Nadogradna – G6+CAD 2023 08.01

Nadogradna – G6+CAD 2023 08.01

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD, koja sadrži jedno bitno usklađenje sa softverom područnih ureda DGU te nove definicije DOF-a.

Nadogradna – G6+CAD 2023 07.04

Nadogradna – G6+CAD 2023 07.04

Objavljena je nova inačica softverskog okruženja G6+CAD, sa brojnim proširenjima na području prostornih analiza, uz nekoliko novosti i ispravaka prema savjetima korisnika.

Nadogradna – G6+CAD 2023 05.18

Nadogradna – G6+CAD 2023 05.18

Objavljena je nova inačica softverskog okruženja G6+CAD, koja sadrži jedno bitno usklađenje sa SDGE-om, u koji je uvedena nova klasa detaljnih točaka “Nova izmjera”. Nadalje, uvedene su naredbe za podršku pri izradi grafike i tekstualnog dijela elaborata novih katastarskih izmjera korištenjem topologija.

Glavna nadogradna – G6+CAD 2023 04.11

Glavna nadogradna – G6+CAD 2023 04.11

Objavljena je nova inačica softverskog okruženja G6+CAD. G6CAD sadrži nove naredbe za grafički dio elaborata infrastruktre (KI Veze) te još neke novosti i poboljšanja.

Akcija “Staro za novo”

Akcija “Staro za novo”

Ovom porukom otvaramo akciju STARO ZA NOVO, kojom korisnici softvera GeoMIR5*Desktop uplaćivanjem godišnjeg održavanja dobivaju automatski novi softver G6+CAD.

G6+CAD 2023

G6+CAD 2023

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD sa velikim brojem novih mogućnosti i poboljšanja postojećih – između ostalog, AutoCAD OEM je nadograđen na verziju 2023.

Glavna nadogradna 11/22

Glavna nadogradna 11/22

Objavljena je nova inačica softverskog okruženja G6+CAD. Zbog opsega preinaka, G6CAD je objavljen u novoj verziji 22.B, koju je potrebno inicijalno instalirati