G6+CAD

Integrirana geodetska / CAD / GIS platforma

Predstavlja novu generaciju iz GeoMIR serije softvera – G6+CAD koji se sastoji od geodetskog softvera GeoMIR6 i CAD softvera G6CAD baziranog na Autodesk AutoCAD® OEM sučelju.

Powered by Autodesk AutoCAD® OEM

Nakon registracije

Vaša registracija je proslijeđena administratorima, koji će je u što kraćem mogućem roku odobriti.

Hvala na interesu za naš softver!