Objavljena je online prezentacija softvera na našim YouTube stranicama, ovo je direktna poveznica:

Online prezentacija: https://youtu.be/y4m80WGsf88

Ista je koncipirana kao netom održana prezentacija uživo i daje sve bitne informacije os softveru G6đCAD. Obuhvaćene su osnovne informacije o konceptu softvera, ukratko je spomenut GeoMIR6, nešto više G6CAD sa konceptom Autodesk AutoCAD® OEM te na kraju poslovni model sa cijenama.
Za sve informacije koje nisu obuhvaćene online prezentacijom, nazovite.