Nadogradna – G6+CAD 2023 12.12.

Nadogradna – G6+CAD 2023 12.12.

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD sa novostima i poboljšanjima u G6CAD softveru. Iako nije bilo planirano objaviti novu inačicu tako brzo nakon posljednje, morali smo – najviše iz dva razloga… U prethodnoj inačici smo uskladili vrijednosti atributa prema...
Nadogradna – G6+CAD 2023 12.12.

Nadogradna – G6+CAD 2023 11.20.

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD sa novostima i poboljšanjima u G6CAD softveru. Softver je usklađen sa najnovijim promjenama i ažuriranjima SDGE aplikacije koje se odnose na grafički dio elaborata. Od verzije aplikacije 1.9.0, niti jedan atribut bloka točke,...
Nadogradna – G6+CAD 2023 12.12.

Nadogradna – G6+CAD 2023 10.12.

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD, ovoga puta bez novih naredbi u softveru G6CAD već sa poboljšanjima postojećih te nekoliko ispravaka. Izdvajamo poboljšanje naredbe za stvaranje točaka, gdje po novom korisnik unaprijed odlučuje o postupanju sa već postojećim...
Nadogradna – G6+CAD 2023 12.12.

Nadogradna – G6+CAD 2023 09.06

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD, sa promjenma unutar softvera G6CAD. Usklađenje sa softverom područnih ureda DGU je unaprijeđeno u odnosu na prethodnu inačicu – kako je spomenuta funkcija dio naredbe za provođenje Kontrole kvalitete REST API...
Nadogradna – G6+CAD 2023 12.12.

Nadogradna – G6+CAD 2023 08.01

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD koja sadrži jedno bitno usklađenje sa softverom područnih ureda DGU – naime, bilo je određenih problema u otvaranju DXF datoteka koje su prethodno prošle sve kontrole kvalitete. Ova inačica otklanja spomenutu...
Nadogradna – G6+CAD 2023 12.12.

Nadogradna – G6+CAD 2023 07.04

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD, koja objedinjuje i prethodne dvije neobjavljene inačice. Težište razvoja je i dalje razvoj G6CAD softvera. Ponajviše implementacija prostornih analiza – iako se to najviše očituje u proširivanju funkcionalnosti naredbi za...