Nove web stranice povodom objavljivanja novog softvera – G6+CAD