G6+CAD

Integrirana geodetska / CAD / GIS platforma

Predstavlja novu generaciju iz GeoMIR serije softvera – G6+CAD koji se sastoji od geodetskog softvera GeoMIR6 i CAD softvera G6CAD baziranog na Autodesk AutoCAD® OEM sučelju.

Powered by Autodesk AutoCAD® OEM

Pravila privatnosti

Općenito:
Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno.
Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene.
Ne čuvamo Vaše podatke ako više nisu potrebni.
Nikada ne prodajemo, posuđujemo niti javno objavljujemo Vaše osobne podatke.
Vaše podatke ne šaljemo trećim stranama.
Vaše osobne podatke ne prenosimo u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.
Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene.
Brinemo se da su Vaši podaci sigurno pohranjeni.

Konkretno:
Koristimo Addin „Google Site kit“.
Prilikom stvaranja korisničkog računa, unesene Email adrese koriste se samo u svrhu sprječavanja Spam Botsa i neželjenih pristupa instalacijskim datotekama. Svaka prijava osobno se provjerava i odobrava. Tom prilikom unesene Email adrese ne koriste niti u jednu drugu svrhu.
Poslužitelj Web stranica nalazi se u Austriji, u vlasništvu tvrtke World4you.
Za biltene koristimo usluge Rapidmail softvera, čiji poslužitelji se nalaze u Njemačkoj.

Privacy policy

General:
We do not collect more information than necessary.
We do not use your data for purposes other than those specified.
We do not store your data if they are no longer needed.
We never sell, lend or publicly publish your personal information.
We do not send your data to third parties.
We do not transfer your personal data to a third country or international organization.
We do not use your data for purposes other than those specified.
We make sure that your data is stored securely.

Specifically:
We use Addin’s “Google Site kit”.
When creating a user account, the entered Email addresses are used only for the purpose of preventing Spam Bots and unwanted access to installation files. Each application is personally checked and approved. Email addresses entered on this occasion are not used for any other purpose.
The website server is located in Austria, owned by World4you.
For newsletters, we use the services of Rapidmail software, whose servers are located in Germany.