Nadogradna – G6+CAD 2023 11.20.

Nadogradna – G6+CAD 2023 11.20.

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD sa novostima i poboljšanjima u G6CAD softveru. Softver je usklađen sa najnovijim promjenama i ažuriranjima SDGE aplikacije koje se odnose na grafički dio elaborata. Od verzije aplikacije 1.9.0, niti jedan atribut bloka točke,...