Još od kraja prošle godine najavljivana nova inačica softvera G6+CAD je objavljena! Nakon preko godinu dana učenja uz rad, nekoliko online seminara s ostalim članovima AutoCAD OEM razvojne platforme te jedan uživo, stečeni know-how smo ugradili u novu verziju G6CAD softvera.

AutoCAD OEM je nadograđen na verziju 2023. Najveća razlika naspram prethodne verzije AutoCAD-a je instalacijski softver, koji je nakon mnogo godina promijenjen. Kako G6CAD koristi iste sustav instalacije kao i AutoCAD, promjena se očituje i pri instalaciji G6CAD-a.

Ikone za naredbe su prerađene, prilagođene su tamnoj temi te kvalitetnije integrirane u AutoCAD OEM.

Još od početka uvođenja softvera G6+CAD najavljivana Proširena razina softvera napokon je zaživjela uvođenjem GIS funkcionalnosti te naredbe za uvoz i konverziju oblaka točaka. Pod GIS funkcionalnost podrazumijevamo topološke prostorne analize, prisutnost internog GIS preglednika te potpuno otvoren i nadasve jednostavan način stvaranja GIS tema te prema njima izrade ESRI Shape datoteka. Svatko tko se praktično bavi GIS-om, a pogotovo konverzijom iz CAD geometrije u GIS objekte, shvatit će opisani potencijal.

Probna verzija je po novome dio instalacije, a koristi neprenosivo softversko vezanje uz računalo. Zahtjev i aktivacija vrše se softverom GeoMIR6.

Sustav za prikaz reljefa je u potpunosti prerađen. Umjesto dosadašnjih nepovezanih trokuta, svaki DMR se predstavlja jednom povezanom mrežom trokuta, što je omogućilo stvaranje novih naredbi za bolju kontrolu i uređivanje reljefa: Okrenuti trokute, Izbaciti vrh, Unijeti vrh, Promjena visine vrha, Visina na DMR-u.

Kako su svi dijelovi softvera su doživjeli promjene, savjetujemo proučavanje upute za korištenje softvera, gdje je sve detaljno razjašnjeno. Upute sadrže dvije radionice koje su popraćene odgovarajućim video instrukcijama – radionica DMR te radionica DGE-I. Formulari G6CAD su povezani s odgovarajućim temama upute te se pozivaju pritiskom na tipku F1.

Na play-listi G6+CAD softvera objavljivati ćemo tematske videoinstrukcije.
Instalacija ove verzije softvera G6CAD ne utječe na prethodnu instalaciju već se instalira uz nju i može se paralelno koristiti.

Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju!

Instalacijske datoteke i uputa za unstalaciju dostupni su u za prijavljene korisnike u odjeljku “Preuzimanja“.