G6CAD - Geodetski CAD softver
Autor softvera i nosilac autorskih prava za G6CAD:


geomir.software, vl. Miroslav Mareković

PDV ID: ATU50274705


Adresa:


Römerfeld 11/1

5231 Schalchen

Austrija


Kontakt:


Telefon:

+ 385 1 3535 045

Mobil, WhatsApp:

+385 97 6790743

Viber:

+43 664 4887943

Elektronska pošta

kontakt@geomir.software

 


Najnovije o GeoMIR programskim rješenjima na službenim internet stranicama.

Kronologija razvoja dostupna je u Kronologija odjeljku.


Uvijek aktualna online verzija ove upute dostupna je na ovoj poveznici.