Objavljena je nova inačica softverskog okruženja G6+CAD. Zbog opsega preinaka, G6CAD 2023 je potrebno deinstalirati te inicijalno instalirati. Detaljno:

 

+++ G6CAD 2023 , Izdanje 6.0.23.0411 od 11.04.2023 +++

Novo:

Odjeljak GeoMIR:

Raspored u padajućem meniju je promijenjen.
Izvoz elemenata crteža u općenitu GML datoteku.
Izvoz elemenata crteža u KML datoteku.
Izvoz točaka u datoteku – fleksibilniji ispis stupaca te mogućnost dopisivanja WGS koordinate kao sufiksa.

Odjeljak DMR:

Granica obuhvata – za dva DMR-a u crtežu može se stvoriti najveći zajednički poligon

Odjeljak DGEI:

Stvaranje KI Veza – intuitivan način za stvaranje KI Veza među objektima infrastrukture.
Unos KI Vlasnika/Upravitelja
Opis linijskih objekata – naredba je izdvojena iz završnih radnji u zasebnu naredbu.
Numeracija grupe postojećih objekata
Prilikom unosa atributa, dvostruki klik na “UPR_OBJ_ID” otvara formular za numeraciju

Odjeljak DGE Točke:

Popunjavanje atributa ELABORAT, E_MJERENO, N_MJERENO pri stvaranju točaka.

Odjeljak DGE Grafika:

Usklađeno je učitavanje (OSS-GML).ZIP datoteke sa SDGE sustavom.
Brisanje katastarske općine – odabirom katastarske općine iz liste, brišu se svi elementi koji pripadaju istoj.
Kontrola kvalitete – popis slojeva za izvoz DXF-a je usklađen sa SDGE sustavom.
Iz layouta – usjeverivanje crteža i simbola za sjever, kao nastavak na naredbu za zakretanje Modela u Layoutu.

Odjeljak DGE Knjižno:

Indikacije – ako se koriste predmetne/susjedne čestice, prvo sortirati predmetne tek onda susjedne čestice u popisu.
ZK identifikacije – popis vlasnika i posjednika je uređen kako bi bio čitljiviji i manji.

Odjeljak Prošireno:

Pročišćavanje geometrije poligona.
Vizualiziranje poligona čestica – moguće je spajanje više čestica u jedan poligon.

Ispravljeno:

Crtanje profila – početna stacionaža u nekim slučajevima nije uzeta u obzir.
Promjena točaka “Situacija” <-> “Održavanje” – slojevi atributa su ispravljeni sukladno važećim specifikacijama.
Stvaranje linijskih elemenata (odjeljci “Zbirka” i “DGE Grafika”) – skaliranje tipa linije je unosi sukladno mjerilu.
Izoliranje Slojeva prema grafičkom prikazu – naredba je usklađena sa lispovima od DGU.

 

+++ GeoMIR6 , izdanje 6.0.1.48 od 10.04.2023 +++

Ispravljeno:

Unaprijeđena je provjera neophodnih komponenti za probnu licencu.

Poveznice na online upute za korištenje: GeoMIR6 , G6CAD.

Instalacijske datoteke i uputa za instalaciju dostupni su u za prijavljene korisnike u odjeljku “Preuzimanja“.