Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD, sa promjenma unutar softvera G6CAD. Usklađenje sa softverom područnih ureda DGU je unaprijeđeno u odnosu na prethodnu inačicu – kako je spomenuta funkcija dio naredbe za provođenje Kontrole kvalitete REST API pristupom, ovime su ispravljene i povremene pogreške pri pokretanju iste.
Od ostalih promjena izdvajamo novu naredbu za indirektan uvoz u crtež Geo-Tagiranih slika, najčešće fotografija sa terena, stvaranjem poveznica (Hyperlink) na nekom od CAD elemenata.
Korisnicima proširene razine biti će interesantno proširenje naredbe za prostorne analize stvaranjem nove datoteke izvještaja, u kojoj se rezultati analize sortiraju prema odabranim česticama te objedinjuje sa izvještajem o posjednicima i vlasnicima.

Izdvojene poveznice:
Instalacija i nadogradnja (upute o instalaciji i nadogradnji te ažuriranju korisničkih menija)
Kronologija promjena (detaljno o svim promjenama softvera prema inačicama)

Instalacijske datoteke i uputa za instalaciju dostupni su u za prijavljene korisnike u odjeljku “Preuzimanja“.