Izdanje 6.0.23.0906 od 06.09.2023Napomena:


U svrhu izrade DXF datoteka za predaju elaborata (kontrolu kvalitete i/ili uvoz u sustav Područnih ureda), potrebno je koristiti naredbu Izvoz u SDGE DXF ili kontrolu kvalitete provesti kroz G6CAD softver. Detaljne informacije nalaze se u članku Izvoz u SDGE DXF.


Novo:


Općenito:

Svi predlošci (drawing templates) su modificirani - uveden je blok "G6KAMERA", koji je predviđen za vizualiziranje poveznica na Geo-Tagirane datoteke.


Odjeljak GeoMIR:

Naredba za uvoz Geo-TAGiranih slika.


Odjeljak Točke:

Stvaranje točaka - postupak intuitivnije preuzima podatke postojećih točaka koje nisu željenog grafičkog vizualiziranja.


Odjeljak Grafika:

Prihvaćanje Linija i Blokova - odabrani elementi se prebacuju u sloj sa sufiksom "-zamijenjeno", te se stvara identična kopija na sloju sa sufiksom iz odabira ("-novo" ili  "-snimljeno_iskolceno").

Naredba Izvoz u SDGE DXF je proširena i usklađena sa sustavima Područnih ureda.


Odjeljak Prošireno:

Prostorne analize - postupak analiza je proširen stvaranjem nove datoteke izvještaja, u kojoj se rezultati analize sortiraju prema odabranim česticama te objedinjuje sa izvještajem o posjednicima i vlasnicima.Ispravljeno:

Izdanje 6.0.23.0801 od 01.08.2023


Novo:


Odjeljak Zbirka:

Signature linija u blokove: radi za sve slojeve, pretvara se prema tipu linije.


Odjeljak Grafika:

Geoportal - uključeni su DOF 2021, DOF 2022 i DOF 2021/2022.


Odjeljak Knjižno:

Odabir i vizualizacija katastarskih čestica prema uvjetu.


Odjeljak Prošireno:

Prostorne analize - postupak analiza je proširen te omogućava analize za više različitih CAD elemenata crteža odjednom.Ispravljeno:


Izrada DXF-a sukladno teh.spec. za SDGE je prilagođena sustavima područnih ureda.

Datumska transformacija slike, primjerice DOF-a, je poboljšana.

Ispravljene su pogreške koje su nastajale prijavom pogrešaka pri Analizi i izvozu  podataka nove izmjere.
Inačica 6.0.23.0704 od 04.07.2023

(uključuje interne inačice 6.0.23.0620 od 20.06.2023 i 6.0.23.0607 od 07.06.2023)


Novo:


Općenito:

Svi predlošci (drawing templates) su modificirani - uveden je općeniti blok za prikazivanje pogreške i ispravljeni su blokovi infrastrukture.


Odjeljak GeoMIR:

Novi formular za uvoz georeferenciranih rasterskih datoteka.

Informacije o softveru i licenci prikazuju ukoliko postoji nova inačica.


Odjeljak DMR:

Stvaranje reljefa - algoritam prihvaća neke nove elemente i ispravlja određene pogreške.

Računanje 2D i 3D površine iz reljefa.

Parametri profila - formular je malo izmijenjen radi uvrštavanja novih parametara:

  • Prikaz stacionaža i brojeva profila prema pravilima struke.
  • Izvoz u PLATEIA format.

Dodavanje profila na os je intuitivnije - ako postoji definirana os u crtežu, ista će biti predložena za korištenje.

Crtanje profila - Spajanje nacrtanih profila u grupe, u svrhu lakšeg upravljanja istima.

Računanje kubatura sondiranjem - automatski ispis izvještaja u datoteku.


Odjeljak Točke:

Uređivanje atributa točaka - Vrsta točke iz pripadajućih slojeva.


Odjeljak Grafika:

Geoportal - način referenciranja vanjske datoteke, apsolutnom ili relativnom putanjom.


Odjeljak Knjižno:

Knjižni podaci elementa prikazuju podatke o GIS poligonu.

Proširen je način odabira brojeva katastarskih čestica, mogućnošću odabira brojeva KČ koji se nalaze unutar zatvorene polylinije.


Odjeljak Prošireno:

Stvaranje poligona - razdvajanje provjera i stvaranja poligona te vizualiziranje šrafurom (HATCH) te poboljčano otkrivanje pogrešaka.

Nova vrsta poligona - "Kat. Čestice - novo stanje"

Presjeci Novih poligona i postojećih DKP čestica.

Obrub poligona čestica (najveći zajednički poligon).

Topološke identifikacije oznaka.

Topološke kontrole geometrije segmenata.


Odjeljak Alati:

Grupna promjena boja slojeva prema definicijama iz datoteke.

Zamjena blokova - naredba je proširena dodavanjem opcije odabira referentnih blokova direktno iz crteža umjesto samo iz popisa.

Ravnanje (Flatten) elemenata crteža iz 3D u 2D - G6CAD implementacija AutoCAD Express naredbe FLATTEN, za svođenje 3D elemenata u 2D. Moguće je automatski pretvoriti 3D Polyliniju u LwPolyliniju.Ispravljeno:


Odjeljak Točke:

Stvaranje točaka iz POINT elemenata.


DTM:

Prikaz osi profila pri prikazu pojasom je ispravljen.

Izvoz u Plateia format je dotjeran.


DEG Grafika:

Izrada frontova iz linijskih elemenata - sada se ispisuje front i za posljednji segment zatvorene polylinije.


DGE Knjižno:

Ispis identifikacija ZK čestica - ispravljeno je prekidanje naredbe pri odabiru vrlo velikog broja čestica.

Izdanje 6.0.23.0518 od 18.05.2023


Novo:


Općenito:

Postupak instalacije i nadogradnje - pojednostavljeno je provođenje nadogradnji.

Priložen je novi predložak "g6cad_dge_init-dgei.dwt", koji sadrži blokove i slojeve Razmjenskog formata zapisa za inicijalni uvoz infrastrukture, a kompatibilan je sa postojećim naredbama za izradu Geodetskih elaborata infrastrukture.


Odjeljak GeoMIR:

Izvoz elemenata crteža u općenitu GML datoteku - prilagođeno za izvoz prema zahtjevima MGiPU.

Aktualiziranje CUIX menija - naredba prati postupak instalacije i nadogradnje.


Odjeljak DMR:

Novi algoritam za stvaranje slojnica, brži i optimiran za veća područja.

Stacioniranje pregiba polilinije osi pri naredbi za stacioniranje polylinije.


Odjeljak DGE Grafika:

Usklađeno je učitavanje (OSS-GML).ZIP datoteke sa SDGE sustavom - nova klasa NI pri atributima točaka.

Izrada poligona i šrafura - naredba zamjenjuje naredbu "Šrafure zgrada".


Odjeljak DGE Knjižno:

Vizualiziranje posjednika i vlasnika (indikacije):

               - optimiziranje prikaza izbjegavanjem ponavljanje posjednika.

               - vizualiziranje čestica HATCH-evima u bojama - svaka indikacija prikazana je zasebnom bojom.


Odjeljak Prošireno:

EGIS preglednik:

  • Vizualno je dotjeran
  • Naredba za označavanje čestica prema razlici između grafičke i atributne površine
  • Naredba za označavanje čestica prema posjednicima

Nova katastarska izmjera - korištenje topologija i prostornih analiza za podršku pri izradi grafike i tekstualnog dijela elaborata novih katastarskih izmjera.


Odjeljak Alati:

Zaokruživanje elemenata crteža na CM - omogućeno za dodatne elemente crteža (POINT, CIRCLE i još neke)

Ekstrahiranje i/ili izvoz elemenata blokova u crtež i/ili CSV datoteku - kombinacija AutoCAD Express naredbi "Burst" i "Export attributes to text".

Konverzija strane DWG datoteke u izvornu G6CAD (Autodesk) DWG Datoteku. Savjetuje se za sve DWG datoteke stvorene alternativnim CAD softverima jer se time ispravljaju eventualne pogreške integriteta DWG datoteke. Novostvorena datoteka se pohranjuje i mapu trenutnog crteža sa prefiksom "G6CAD_".Ispravljeno:


Naredbe skupine "Draw Order", te još neke AutoCAD naredbe koje nisu radile.

Ispis WGS84 koordinata - ispravljen je prikaz sekundi.

Uvoz georeferenciranih Rasterskih datoteka - nova ekstenzija JPEG.

Izrada pisama i potpisnih lista - poboljšano je raspoznavanje predmetnih čestica.
Izdanje 6.0.23.0411 od 11.04.2023


Novo:


Odjeljak GeoMIR:

Raspored u padajućem meniju je promijenjen.

Izvoz elemenata crteža u općenitu GML datoteku.

Izvoz elemenata crteža u KML datoteku.

Izvoz točaka u datoteku - fleksibilniji ispis stupaca te mogućnost dopisivanja WGS koordinate kao sufiksa.


Odjeljak DMR:

Granica obuhvata - za dva DMR-a u crtežu može se stvoriti najveći zajednički poligon


Odjeljak DGEI:

Stvaranje KI Veza - intuitivan način za stvaranje KI Veza među objektima infrastrukture.

Unos KI Vlasnika/Upravitelja

Opis linijskih objekata - naredba je izdvojena iz završnih radnji u zasebnu naredbu.

Numeracija grupe postojećih objekata

Prilikom unosa atributa, dvostruki klik na "UPR_OBJ_ID" otvara formular za numeraciju


Odjeljak DGE Točke:

Popunjavanje atributa ELABORAT, E_MJERENO, N_MJERENO pri stvaranju točaka.


Odjeljak DGE Grafika:

Usklađeno je učitavanje (OSS-GML).ZIP datoteke sa SDGE sustavom.

Brisanje katastarske općine - odabirom katastarske općine iz liste, brišu se svi elementi koji pripadaju istoj.

Kontrola kvalitete - popis slojeva za izvoz DXF-a je usklađen sa SDGE sustavom.

Iz layouta - usjeverivanje crteža i simbola za sjever, kao nastavak na naredbu za zakretanje Modela u Layoutu.


Odjeljak DGE Knjižno:

Indikacije - ako se koriste predmetne/susjedne čestice, prvo sortirati predmetne tek onda susjedne čestice u popisu.

ZK identifikacije - popis vlasnika i posjednika je uređen kako bi bio čitljiviji i manji.


Odjeljak Prošireno:

Pročišćavanje geometrije poligona.

Vizualiziranje poligona čestica - moguće je spajanje više čestica u jedan poligon.Ispravljeno:


Crtanje profila - početna stacionaža u nekim slučajevima nije uzeta u obzir.

Promjena točaka "Situacija" <-> "Održavanje" - slojevi atributa su ispravljeni sukladno važećim specifikacijama.

Stvaranje linijskih elemenata (odjeljci "Zbirka" i "DGE Grafika") - skaliranje tipa linije je unosi sukladno mjerilu.

Izoliranje Slojeva prema grafičkom prikazu - naredba je usklađena sa lispovima od DGU.
Izdanje 6.0.23.0207 od 07.02.2023


Novo:


Općenito:

AutoCAD OEM je nadograđen na inačicu 2023.

Instalacija softvera:

  • Vizualno se razlikuje od prethodne, jer je AutoCAD-om 2023 uveden novi način instalacije.
  • Objedinjuje sve razine/verzije softvera: Standardnu, proširenu i probnu.

Ikone za naredbe su prerađene, prilagođene su tamnoj temi te kvalitetnije integrirane u AutoCAD OEM.

Upute su dostupne za svaki formular pritiskom na tipku F1 dok je isti aktivan.

Grafičko vizualiziranje - uveden je GeoMIR blok "19998-1".

Automatska dojava o novoj inačici softvera.

Radionica DMR

Radionica DGEI


DMR

Sustav za prikaz reljefa je u potpunosti prerađen. Umjesto dosadašnjih nepovezanih trokuta, svaki DMR se predstavlja jednom povezanom mrežom trokuta, što je omogućilo stvaranje novih naredbi za bolju kontrolu i uređivanje reljefa: Okrenuti trokute, Izbaciti vrh, Unijeti vrh, Promjena visine vrha, Visina na DMR-u.

Uvedene su pomoćne slojnice.

Stacioniranje polylinije kao os profila

  • postavljanje profila na sam kraj osi.
  • Ako je odabrana 3DPolilinija kao os, iz 3D geometrije se stvara 2D LWPolilinija koja postaje os profila.


Odjeljak GeoMIR 

Uvoz DWG datoteka u trenutni crtež.

Transformacija rasterske slike prilikom datumske transformacije.

Mogućnost unosa prefiksa pri stvaranju točaka.


Odjeljak DGEI

Završne radnje su obuhvaćene jednom naredbom


Odjeljak DGE Grafika

Vizualiziranje multipoligona pri uvozu GML-a je usklađeno sa prikazom iz SDGE konverzije.

Poboljšano je određivanje sloja atributa bloka za grafičko vizualiziranje.

Ispravljanje koordinata polazne geometrije pri stvaranju točaka, zaokruživanjem koordinata prema točnosti koja je primijenjena na stvaranje točaka.

Mogućnost unosa prefiksa pri stvaranju i prenumeraciji točaka.

Prihvaćanje blokova: odabirom postojećih DKP blokova, isti se prebacuju u sloj "-zamijenjeno" te se stvara identična kopija istog bloka na sloju "-novo".

Prikaz detaljnih listova za cijelo područje crteža.


Odjeljak Točke

Promjena tributa DGE točaka - dodana je opcija "Zamjena VISINA <-> VISINA_VODA“


Odjeljak DGE Knjižno

Prikaz posjednika u crtežu i ispisu - moguć ispis velikim slovima te određivanje poretka

Prikaz površina pri identifikaciji ZK čestica je numerički povoljan za zbrajanja dok je vizualno ostao osti - korištenjem korisničkog formata Excel ćelije.


Odjeljak Alati

Suma duljina odabranih LwPolyline i/ili Line elemenata.

Promjene na atributima blokova - stvaranje kopije u TEXT je ispravljeno.


Odjeljak Prošireno

Skup naredbi dostupnih u proširenoj razini softvera.Ispravljeno:


Stvaranje točaka u određenim slučajevima.Izdanje 22.11.01.0 od 01.11.2022


Novo:


GeoMIR:

Uvoz georeferenciranih Rasterskih datoteka

Uvoz geometrije iz KML/GML datoteka


Stacionaže profila - mogućnost prikaza broja profila umjesto stacionaže


Infrastruktura:

Poligon kao paralele polylinije, uz unos promjera

Odabir obrisati priležeće blokove "tocke" ili ne prilikom stvaranja DT

Ispis DGEI DT u datoteke

Visine terena dt iz situacije


DGE Grafika:

Proširen je pristup WMS servisima - novo: DOF5 2021, DOF Potres Zagreb i Sisak, Digitalni model reljefa, TK, HOK

Prikaz zgrada pri uvozu OSS GML-a iz ZIP datoteke - odabir prikazati li šrafure i/ili simbole

Slojevi prema grafičkom prikazu - korisnički odabir hoće li slojevi biti isključeni (Off) ili zamrznuti (Freeze).

Pri stvaranju točaka iz 3DPolylinije, mogućnost pretvaranje iste u LWPolyliniju

Razne definicije su prebačene iz koda softvera u XML datoteku (primjerice slojevi atributa blokova)


Alati:

Zamjena blokova - vlastita implementacija BLOCKREPLACE naredbe

Pretvaranje 2DPolyline -> LwPolyline

Pretvaranje LwPolyline -> 3DPolyline

DGE Polylinije u LINE


Ispravljeno:


Izvoz točaka Infrastrukture u CSV datoteku.

Usklađivanje slojeva atributa blokova prema SDGE servisu.

Šrafure zgrada - poboljšan je način funkcija obrubne linije

Identifikacije ZK:

Ispravljena pogreška pri identifikaciji velikog broja čestica

Prefiks imena datoteke promijenjen u "_ZKI_" 

Nakon izvršenja naredbe prikazuje se informacija o provođenju naredbe

Pogrešan sloj strukturnih linija iz GML-a u određenim slučajevima

Izvoz u GML datoteke za zahvat u prostoru (MGiPU) je poboljšan

DWT predložak - blokovi Infrastrukture su bili u Inch jedinicama, sada su bez jedinica te neka druga poboljšanjaIzdanje 22.09.19.0 od 19.09.2022


Ispravljeno:


Promjena mjerila za specijalne slučajeve.

Promjene na DWT predlošcima - ubačeni su slojevi sa sufiksima "-NOVO" u svrhu preuzimanja kodiranih objekata.Izdanje 22.09.11.0 od 11.09.2022


Novo:


Ispis stacionaža pri crtanju profila.

Opcija izjednačenja izračuna kubatura sondiranjem


Ispravljeno:


Računanje kubatura za specijalne slučajeve.

Dupliciranje točaka pri stvaranju.


Izdanje 22.08.31.0 od 31.08.2022


Novo:


Izrada šrafura za nove zgrade odabirom bloka "zg" - automatskim pronalaženjem vanjskih granica i izradom šrafure, te alternativno odabirom polylinije poligona.

Tekstualni opis uporabe odabirom bloka "uporaba", te ako postoji, prikaz kratice uporabe.

Pronalažnje višestrukih brojeva točaka te vizualiziranje tekstom i povezivanje polilinijom.

Promjene na DWT predlošcima.


Ispravljeno:


Kontrola kvalitete - podrška XLSX datoteke rezultata kontrole.
22.01.26.0


Prvo objavljanje G6CAD softvera