Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD sa novostima i poboljšanjima u G6CAD softveru.

Iako nije bilo planirano objaviti novu inačicu tako brzo nakon posljednje, morali smo – najviše iz dva razloga…

U prethodnoj inačici smo uskladili vrijednosti atributa prema novim tehničkim specifikacijama, no neke kolege su javili kako zna biti pogrešaka pri kontroli kvalitete. Kako se ispostavilo, došlo je do pogrešne interpretacije promjena u kontroli kvalitete – jedina stvarna promjena u kontroli kvalitete je točnija kontrola unesene visine, koja mora biti numerička vrijednost sa točkom kao decimalnim razdjelnikom. Ako točke nemaju visinu, sve ostaje po starom. Proširene opcije pri stvaranju točaka ostaju, možda zatrebaju kasnije…

Drugi razlog je vezan uz uvoz (OSS.GML).ZIP datoteke, odnosno isti nije prolazio ako je geometrija čestica bila neispravna.

Već kada smo radili novu inačicu, prošireno je preuzimanje slika sa geoportala za novu kartu (DOF 1:500 višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja) te poboljšan je način preuzimanja slika za nepravilno područje odabirom unaprijed pripremljene polilinije obuhvata.

Nadalje, poboljšano je prebacivanja crteža u 3D, uvođenjem načina transformiranja elemenata crteža, koji vjernije prebacuje odnosno stvara nove elemente.

I za kraj, pri identifikaciji ZK čestica su uvedeni parametri kojima se utječe na prikaz površina (razdvajanjem jedinica ili u m2) te prikaz upisanih osoba (redak po redak ili grupirano – ima utjecaj i pri prostornim analizama).

Izdvojene poveznice:
Instalacija i nadogradnja (upute o instalaciji i nadogradnji te ažuriranju korisničkih menija)
Kronologija promjena (detaljno o svim promjenama softvera prema inačicama)

Instalacijske datoteke i uputa za instalaciju dostupni su u za prijavljene korisnike u odjeljku “Preuzimanja“.