Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD sa novostima i poboljšanjima u G6CAD softveru.

Softver je usklađen sa najnovijim promjenama i ažuriranjima SDGE aplikacije koje se odnose na grafički dio elaborata. Od verzije aplikacije 1.9.0, niti jedan atribut bloka točke, koji nosi numeričke vrijednost ne smije biti prazan – prema tome, atributi za visinu neodređenih vrijednosti, moraju biti popunjeni sa 0.00. Sve naredbe softvera G6CAD, koje upravljaju atributima točaka, su prilagođene.

Izdvajamo još naredbu za stvaranje povezanih odsječaka iz linijskih elemenata prema specifikacijama za DGEI, što uvelike olakšava stvaranje polilinija po principu „od račvanja do račvanja“.

Uz spomenuto, nova inačica sadrži nove naredbe te razna poboljšanja i proširenja postojećih – detaljno u odjeljku kronologija online upute za korištenje.

Izdvojene poveznice:
Instalacija i nadogradnja (upute o instalaciji i nadogradnji te ažuriranju korisničkih menija)
Kronologija promjena (detaljno o svim promjenama softvera prema inačicama)

Instalacijske datoteke i uputa za instalaciju dostupni su u za prijavljene korisnike u odjeljku “Preuzimanja“.