Nadogradna – G6+CAD 2023 10.12.

Nadogradna – G6+CAD 2023 10.12.

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD, ovoga puta bez novih naredbi u softveru G6CAD već sa poboljšanjima postojećih te nekoliko ispravaka. Izdvajamo poboljšanje naredbe za stvaranje točaka, gdje po novom korisnik unaprijed odlučuje o postupanju sa već postojećim...
Nadogradna – G6+CAD 2023 10.12.

Nadogradna – G6+CAD 2023 09.06

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD, sa promjenma unutar softvera G6CAD. Usklađenje sa softverom područnih ureda DGU je unaprijeđeno u odnosu na prethodnu inačicu – kako je spomenuta funkcija dio naredbe za provođenje Kontrole kvalitete REST API...
Nadogradna – G6+CAD 2023 10.12.

Nadogradna – G6+CAD 2023 08.01

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD koja sadrži jedno bitno usklađenje sa softverom područnih ureda DGU – naime, bilo je određenih problema u otvaranju DXF datoteka koje su prethodno prošle sve kontrole kvalitete. Ova inačica otklanja spomenutu...
Nadogradna – G6+CAD 2023 10.12.

Nadogradna – G6+CAD 2023 07.04

Objavljena je nova inačica softvera G6+CAD, koja objedinjuje i prethodne dvije neobjavljene inačice. Težište razvoja je i dalje razvoj G6CAD softvera. Ponajviše implementacija prostornih analiza – iako se to najviše očituje u proširivanju funkcionalnosti naredbi za...
Nadogradna – G6+CAD 2023 10.12.

Nadogradna – G6+CAD 2023 05.18

Objavljena je nova inačica softverskog okruženja G6+CAD, koja sadrži jedno bitno usklađenje sa SDGE-om, u koji je uvedena nova klasa detaljnih točaka – Nova izmjera. Kako bi uvoz (OSS.GML).ZIP datoteke te kasnije kontrole kvalitete prošli bez pogrešaka, svim...