Nadogradna – G6+CAD 2023 05.18

Nadogradna – G6+CAD 2023 05.18

Objavljena je nova inačica softverskog okruženja G6+CAD, koja sadrži jedno bitno usklađenje sa SDGE-om, u koji je uvedena nova klasa detaljnih točaka – Nova izmjera. Kako bi uvoz (OSS.GML).ZIP datoteke te kasnije kontrole kvalitete prošli bez pogrešaka, svim...
Nadogradna – G6+CAD 2023 05.18

Glavna nadogradna – G6+CAD 2023 04.11

Objavljena je nova inačica softverskog okruženja G6+CAD. Zbog opsega preinaka, G6CAD 2023 je potrebno deinstalirati te inicijalno instalirati. Detaljno:   +++ G6CAD 2023 , Izdanje 6.0.23.0411 od 11.04.2023 +++ Novo: Odjeljak GeoMIR: Raspored u padajućem meniju je...